GIÁO VIÊN BẢN NGỮ

Chuyên nghiệp, nhiệt huyết và yêu trẻ. Được đào tạo bài bản trước khi đứng lớp.

GIÁO VIÊN BẢN NGỮ

Chuyên nghiệp, nhiệt huyết và yêu trẻ. Được đào tạo bài bản trước khi đứng lớp.

GIÁO VIÊN BẢN NGỮ

Chuyên nghiệp, nhiệt huyết và yêu trẻ. Được đào tạo bài bản trước khi đứng lớp

GIÁO VIÊN BẢN NGỮ

Chuyên nghiệp, nhiệt huyết và yêu trẻ. Được đào tạo bài bản trước khi đứng lớp.

GIÁO VIÊN BẢN NGỮ

Chuyên nghiệp, nhiệt huyết và yêu trẻ. Được đào tạo bài bản trước khi đứng lớp.

GIÁO VIÊN BẢN NGỮ

Chuyên nghiệp, nhiệt huyết và yêu trẻ. Được đào tạo bài bản trước khi đứng lớp

GIÁO VIÊN BẢN NGỮ

Chuyên nghiệp, nhiệt huyết và yêu trẻ. Được đào tạo bài bản trước khi đứng lớp

GIÁO VIÊN BẢN NGỮ

Chuyên nghiệp, nhiệt huyết và yêu trẻ. Được đào tạo bài bản trước khi đứng lớp

Chứng chỉ quốc tế Cambridge StartersMovers và Flyers do Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh Cambridge tổ chức thi và cấp bằng dành cho học sinh từ 6 đến 12 tuổi, được công nhận trên hơn 150 quốc gia.

Chương trình có độ khó tăng dần phân theo 3 cấp độ: Starters dành cho thí sinh từ 6-7 tuổi, Movers dành cho thí sinh 7-11 tuổi và Flyers dành cho thí sinh 9-12 tuổi.

Với Cambridge English: Starters, Movers, Flyers, không có khái niệm đỗ hay trượt. Mọi trẻ dự thi đều được nhận phần thưởng của Cambridge English, chúc mừng thành tích, xây dựng lòng tự tin và khen thưởng cho các em vì những tiến bộ trong các kỹ năng giao tiếp. Vì vậy đây là chương trình mà các em nhất thiết nên tham gia để có thể đánh giá, trải nghiệm bản thân và cảm nhận sự tiến bộ tích cực của mình.

Ngoài ra, theo quy định mới của bộ Giáo dục & Đào tạo, chứng chỉ tiếng Anh Cambridge đã trở thành điều kiện xét vào lớp tiếng Anh tăng cường của nhiều trường tiểu học.

Theo đó, hết lớp 2, bé phải có chứng chỉ Starters, xong lớp 4 phải có chứng chỉ Movers, xong lớp 5 phải có bằng Flyers thì năm tiếp theo mới được học lớp tiếng Anh tăng cường.

Tin Tức - Sự Kiện