Chính Sách Bảo Mật

 

 

Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục và Đào tạo Pixar, luôn mong muốn đem lại sản phẩm tốt, thông tin đáng tin cậy, kiến thức hữu ích cho Quý phụ huynh – học viên. Pixar nhận thấy Quý Khách hàng khi mua sắm, học tập trực tuyến không phải ai cũng muốn chia sẻ những thông tin cá nhân của mình. Hiểu được và tôn trọng quyền riêng tư của Quý phụ huynh – học viên, Pixar cam kết bảo mật thông tin các nhân mà Quý phụ huynh đã cung cấp cho chúng tôi. Nhằm bảo mật thông tin của Quý phụ huynh – học viên, cũng như đảm bảo thực hiện các yêu cầu của Pháp luật hiện hành, Pixar đưa ra chính sách bảo mật thông tin như sau:

 

 1. Cung cấp và chia sẻ thông tin:

 

Toàn thể Ban Lãnh đạo và nhân viên Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục và Đào tạo Pixar luôn luôn ý thức và tôn trọng tính bảo mật thông tin cá nhân của Quý phụ huynh – học viên. Chúng tôi hiểu phụ huynh cung cấp thông tin cá nhân cho Pixar nhằm mục đích nhận tư vấn và đăng ký học, Pixar cam kết sử dụng các thông tin này với ý thức trách nhiệm cao nhất. Chúng tôi biết quý phụ huynh và học viên mong muốn các thông tin cá nhân của mình được an toàn và bảo mật. Vì vậy, một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là áp dụng các biện pháp đặc biệt trong quá trình thu thập, sử dụng và lưu trữ để bảo đảm an toàn và giữ bí mật các thông tin mà phụ huynh, học viên cung cấp cho chúng tôi. Tại Pixar, hiện tại cũng như trong tương lai, không để lộ các thông tin tài chính cá nhân của phụ huynh và học viên cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác, trừ trường hợp:

 

 • Chúng tôi được sự đồng ý của phụ huynh.
 • Chúng tôi được yêu cầu, tùy từng thời điểm, phải cung cấp thông tin cá nhân của phụ huynh, học viên cho các cơ quan Nhà nước, tòa án hoặc những cơ quan luật pháp có thẩm quyền khác. Tuy nhiên, Pixar chỉ thực hiện việc cung cấp thông tin như vậy trong phạm vi quyền hạn cho phép.

 

 1. Thu thập thông tin cá nhân:

 

Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục và Đào tạo Pixar có thể thu thập các thông tin cá nhân của Quý khách hàng từ các nguồn sau:

 

 • Thông tin ghi trên đơn đăng ký tư vấn, đăng ký học hoặc các phiếu điền thông tin khác (các thông tin bao gồm tên, địa chỉ liên lạc…).
 • Thông tin từ các tổ chức báo cáo, nghiên cứu người tiêu dùng.

 

 • Thông tin cung cấp bởi những người truy cập vào trang web này và từ các cá nhân tham gia vào các cuộc thi hoặc chương trình khuyến mại (trực tuyến/điện thoại hoặc trực tiếp tại trung tâm). Chúng tôi chỉ thu thập thông tin từ những cá nhân tình nguyện. Thông tin sẽ được sử dụng để chúng tôi gửi thông báo/giới thiệu những khóa học và các tài liệu tiếp thị khác mà chúng tôi cho là phù hợp với nhu cầu của các cá nhân trên. Chúng tôi cũng có thể mời những cá nhân truy cập trang web này tham gia vào các nghiên cứu/khảo sát thị trường và các hoạt động tương tự khác.

 

 1. Mục đích sử dụng thông tin:

 

Mục đích của Pixar khi yêu cầu, thu thập và lưu trữ các thông tin cá nhân của Quý khách hàng là để:

 

 • Hỗ trợ Pixar tốt hơn trong việc phục vụ cũng như chăm sóc phụ huynh học viên tốt hơn;
 • Hỗ trợ Pixar xác định phụ huynh – học viên và bảo mật tốt hơn các thông tin cá nhân và thông tin học tập của học viên tại Pixar;
 • Giúp Pixar nắm bắt các nhu cầu học tiếng Anh của phụ huynh, học viên nhằm cung cấp các khóa học phù hợp;
 • Để thu thập số liệu thống kê và nghiên cứu báo cáo nội bộ theo luật định và/hoặc yêu cầu lưu giữ hồ sơ;
 • Để kiểm toán Dịch Vụ hoặc hoạt động kinh doanh của Pixar;
 • Để ngăn ngừa hoặc điều tra mọi gian lận, hoạt động trái pháp luật, thiếu sót hay hành vi sai trái, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của Pixar hoặc bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh từ mối liên hệ của Quý phụ huynh – học viên với Pixar, dù có hoặc không có bất kỳ nghi ngờ nào về các hành vi nói trên;
 • Để lưu trữ, sao lưu, khôi phục (dù là để khắc phục vấn đề hoặc không) dữ liệu cá nhân của bạn, cho dù trong hay ngoài Việt Nam;
 • Nhằm tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành;
 • Bất kỳ Mục Đích nào khác mà Pixar thông báo cho bạn tại thời điểm yêu cầu có sự đồng thuận của Quý phụ huynh – học viên.

 

 1. Tính bảo mật của thông tin:

 

Toàn thể nhân viên Pixar đều được huấn thị triệt để về tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin quý phụ huynh và học viên như Tôn chỉ hoạt động của Pixar. Trong nội bộ Pixar chỉ những nhân viên có thẩm quyền mới được truy cập thông tin khách hàng để cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của phụ huynh học viên. Hơn nữa, chúng tôi cũng áp dụng quy trình bảo mật và các thiết bị an ninh điện tử theo đúng quy định của Pixar nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của phụ huynh và học viên.

 

Tại Pixar đang thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo thông tin cá nhân của Quý khách không bị lưu trữ lâu hơn mức cần thiết mà vẫn tuân thủ đầy đủ những quy định lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Pixar thường xuyên cập nhật để ứng dụng các tiến bộ mới nhất trong công nghệ bảo mật và mã hóa. Tuy nhiên, việc truyền dữ liệu qua mạng internet trên thực tế không thể có sự an toàn tuyệt đối. Vì vậy, dù Pixar luôn cố gắng hết sức để bảo mật thông tin, chúng tôi cũng không thể chắc chắn hay bảo đảm mức an toàn tuyệt đối khi những thông tin khách hàng gửi tới Pixar. Khi thông tin tới được Pixar, chúng tôi sẽ tiến hành các bước cần thiết để đảm bảo tính bảo mật của các thông tin cá nhân đó trong hệ thống của chúng tôi. Khi quý phụ huynh, học viên không còn theo học tại hoặc tạm dừng học tập tại Pixar, chúng tôi sẽ vẫn tôn trọng triệt để những nguyên tắc bảo mật đối với thông tin cá nhân như đã trình bày ở trên.

 

 1. Những người có thẩm quyền tiếp cận thông tin:

 

Pixar sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của Quý phụ huynh – học viên cho bất kỳ Bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

 

 • Các đối tác là Bên cung cấp dịch vụ cho Pixar tôi liên quan đến việc thực hiện các khoá học và chỉ giới hạn phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân;
 • Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 3 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân;
 • Yêu cầu pháp lý: Pixar có thể tiết lộ các thông tin các nhân nếu điều đó xuất phát từ yêu cầu của pháp luật và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý;

 

 • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập các thông tin được Pixar lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

 

 

 1. Thời gian lưu trữ:

 

Pixar sẽ lưu trữ thông tin của Quý phụ huynh – học viên theo quy định của Pháp luật hiện hành hoặc đến khi Quý phụ huynh gửi cho chúng tôi yêu cầu hủy bỏ.

 

 

 1. Đảm bảo an ninh:

 

Pixar luôn nỗ lực áp dụng những tiêu chuẩn an toàn cao nhất để bảo vệ lợi ích cho quý phụ huynh, học viên. Khi đặt Tên truy cập và Mật khẩu, quý phụ huynh nên tránh sử dụng các thông tin dễ có khả năng bị nhận dạng như tên, địa chỉ, số điện thoại và ngày sinh…

 

 1. Chỉnh sửa thông tin khách hàng:

 

Quý phụ huynh – học viên có thể chỉnh sửa thông tin tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình thông qua hệ thống website www.pixar.edu.vn hoặc trực tiếp tại các chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục và Đào tạo Pixar để người sử dụng tiếp cận và trực tiếp chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 

 

 1. Bản quyền và thương hiệu:

 

Tất cả các thiết kế, biểu tượng, hình ảnh và các thông tin khác ở trên trang web này là tài sản thuộc sở hữu trí tuệ của Pixar. Mọi sự sao chép, thay đổi, lưu trữ, chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, sử dụng bất kỳ phần nào của tài liệu này vì các mục đích thương mại hay công cộng nếu không được Pixar cho phép bằng văn bản đều bị nghiêm cấm.

 

 1. Đồng ý và thay đổi đối với Quy định về an ninh và bảo mật thông tin cá nhân:

 

Quý phụ huynh hiểu rõ và đồng ý rằng việc sử đăng ký trực tuyến Pixar đồng nghĩa với việc quý phụ huynh, học viên chấp thuận các Điều khoản và điều kiện và Quy định về an ninh và bảo mật của Pixar. Đây là bản Quy định về an ninh và bảo mật có hiệu lực hiện hành của Pixar. Tại bất kỳ thời điểm nào, Pixar có quyền sửa đổi bằng cách công bố một Quy định về an ninh và bảo mật mới trên trang web của Pixar tại www.pixar.edu.vn. Trường hợp quý phụ huynh có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ số hotline: 0966 175 589 / 028 668 3000 86 hoặc liên hệ trung tâm Pixar gần nhất để được hỗ trợ. Chúng tôi luôn mong muốn cung cấp cho phụ huynh và học viên những khóa học chất lượng tốt nhất.

 

 1. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PIXAR

Được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0315526269

do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 25/02/2019.

Trụ sở chính: Số 42 Bùi Văn Ngữ, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.