Điều khoản sử dụng

 

Mục này quy định các Điều khoản sử dụng trang web này. Bằng việc truy cập trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web, Quý khách đồng ý với các Điều khoản này.

 

 1. Quyền sở hữu

 

Pixar là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ được hiển thị trên trang web này. Không được phép sử dụng các thương hiệu biểu tượng và nhãn mác dịch vụ đó nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Pixar.

 

Các tài liệu trên trang web này được bảo vệ bản quyền. Không ai được sửa đổi, sao chép, ghi lại trong bộ nhớ điện tử, chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ phần nào của những tài liệu này mà không được Pixar chấp thuận trước bằng văn bản.

 

 

 1. Không bảo đảm

 

Tài liệu, bao gồm văn bản, hình ảnh, liên kết hoặc các mục khác trên trang web này được cung cấp theo đúng nguyên trạng, theo nguyên trạng được cung cấp. Pixar không bảo đảm tính chính xác, phù hợp và hoàn thiện của tài tiệu, và trong giới hạn được pháp luật cho phép, từ bỏ trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong tài liệu. Trừ những bảo đảm không thể bị loại trừ theo quy định của pháp luật, không có bất kỳ bảo đảm theo bất kỳ loại nào được đưa ra đối với trang web này và tài liệu, dù là ngầm hiểu, thể hiện rõ, hoặc theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, các bảo đảm không vi phạm quyền, quyền sở hữu của bên thứ ba, hoặc bảo đảm máy tính không bị nhiễm virút.

 

 • Quyền riêng tư

 

Pixar coi trọng việc bảo mật thông tin của Quý phụ huynh – học viên. Để bảo vệ quyền lợi của Quý phụ huynh – học viên, Pixar cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại www.pixar.edu.vn để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của Pixar. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức Pixar thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng (“Thông Tin Người Sử Dụng”). ĐIỀU KHOẢN CHUNG này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên Trang Pixar, Người Sử Dụng:

 

 1. Cho phép Pixar thu thập, sử dụng, công bố và/ hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của Khách hàng và Thông Tin Người Sử Dụng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật;

 

 1. Đồng ý và công nhận rằng, trong phạm vi pháp luật có liên quan cho phép, các Thông Tin Người Sử Dụng sẽ thuộc sở hữu chung của Khách hàng và Pixar;

 

 1. Sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông Tin Người Sử Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng của Khách hàng.

 

Trường hợp Người Sử Dụng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác thông qua việc sử dụng Dịch Vụ (“Bên Nhận Thông Tin”) theo đây đồng ý rằng, mình sẽ tuân thủ mọi qui định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó; cho phép Người Sử Dụng là hủ sở hữu của các thông thông tin cá nhân mà Bên Nhận Thông Tin thu thập được (“Bên Tiết Lộ Thông Tin”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Bên Nhận Thông Tin; và cho phép Bên Tiết Lộ Thông Tin rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên Nhận Thông Tin, phù hợp với hoặc theo yêu cầu của các qui định pháp luật hiện hành.

 

 1. Tài khoản và bảo mật

 

Một vài tính năng của Dịch Vụ Pixar yêu cầu phải đăng ký một Tài Khoản bằng cách lựa chọn một tên người sử dụng không trùng lặp (“Tên Đăng Nhập”) và mật khẩu đồng thời cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định.

 

Nếu Khách hàng lựa chọn Tên Đăng Nhập mà Pixar, theo toàn quyền quyết định của mình, cho là không phù hợp, Pixar có quyền đình chỉ hoặc xóa Tài Khoản đó. Khách hàng có thể sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào sản phẩm Dịch Vụ có yêu cầu đăng nhập

 

Khách hàng đồng ý giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng Tên Đăng Nhập và mật khẩu khi đăng nhập, đảm bảo Khách hàng sẽ đăng xuất khỏi tài khoản của mình sau mỗi phiên đăng nhập trên Trang Pixar, và thông báo ngay lập tức với Pixar nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản, Tên Đăng Nhập và/hoặc mật khẩu của bạn. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hoạt động dưới Tên Đăng Nhập và Tài Khoản của mình, ngay cả khi những hoạt động hoặc việc sử dụng đó không do bạn thực hiện. Pixar không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép nào liên quan đến mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ Điều Khoản này của Người Sử Dụng

 

Khách hàng đồng ý rằng Pixar có toàn quyền xóa Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng ngay lập tức, gỡ bỏ hoặc hủy từ Trang Pixar bất kỳ Nội Dung nào liên quan đến Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng với bất kỳ lý do nào mà có hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với Người Sử Dụng hay bên thứ ba nào khác. Căn cứ để thực hiện các hành động này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc Tài Khoản và Tên Đăng Nhập không hoạt động trong thời gian dài, vi phạm câu chữ hoặc tinh thần của các Điều Khoản Dịch Vụ này, có hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng, có hành vi gây hại tới những Người Sử Dụng khác, các bên thứ ba hoặc các lợi ích kinh tế của Pixar.

 

Người Sử Dụng có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo bằng văn bản đến Pixar (có thể gửi email tới địa chỉ (info@pixar.edu.vn). Bất kể việc xóa tải khoản như vậy, Người Sử Dụng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa).

 

Khách hàng chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ và/hoặc mở Tài Khoản tại Pixar nếu đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận ĐIỀU KHOẢN CHUNG này.

 

 

 1. Rủi ro và cách thức xử lý

 

Các bên được miễn trừ trách nhiệm khi xảy ra tình trạng gián đoạn hoặc chậm trễ thực hiện bất kỳ nghĩa vụ được nêu trong các Điều khoản và điều kiện này do các nguyên nhân bao gồm nhưng không giới hạn bởi lệnh khẩn của Chính phủ, hoạt động của tòa án hoặc chính phủ, các quy định khẩn cấp, các hành động phá hoại, bạo loạn, khủng bố, đình công, tranh chấp lao động, thiên tai, cháy nổ, mất điện, sự cố nghiêm trọng liên quan đến phần cứng hoặc phần mềm máy tính, giao trễ các thiết bị, hành động của bên thứ ba, hoặc sự chậm trễ, gián đoạn trong quá trình thực hiện vượt quá khả năng kiểm soát của đương sự. Trường hợp phát sinh vấn đề nghiêm trọng khiến cho hệ thống máy tính của phụ huynh và học viên hư hỏng một phần hoặc toàn bộ mà không phải do lỗi của Pixar hoặc phụ huynh / học viên, Pixar sẽ hỗ trợ phụ huynh và học viên trong việc phục hồi lại các dữ liệu đã mất hoặc hư hại.

 

 1. Thư điện tử

 

Pixar không đảm bảo rằng các thư điện tử gửi đến Pixar qua Internet sẽ được bảo đảm một cách hoàn toàn. Pixar sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà người sử dụng phải chịu nếu người sử dụng gửi thư điện tử cho Pixar, hoặc nếu Pixar gửi thư điện tử qua Internet cho người sử dụng theo yêu cầu của họ. Pixar không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

 

 • Điều chỉnh

 

Tùy từng thời điểm có quyền điều chỉnh các Điều khoản và điều kiện này bằng cách thông báo trên website.

 

 • Cam kết thực hiện và giải quyết tranh chấp

 

Hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các Điều khoản và điều kiện. Bất kỳ bất đồng nào phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được giải quyết theo nguyên tắc thương lượng và hòa giải.Nếu bất đồng không thể được giải quyết theo phương pháp thương lượng hòa giải thì sẽ được Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

 

 1. Luật áp dụng

 

Những Điều khoản và Điều kiện này sẽ được thi hành dựa theo Luật hiện hành của Việt Nam. Tất cả Điều khoản và Điều kiện được làm thành bản Tiếng Việt và Tiếng Anh.Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa hai bản, bản tiếng Việt sẽ được sử dụng.