chương trình Super stars

Vậy tại sao lại là độ tuổi này??